Werkwijze en kostenindicatie

Werkwijze

Muziektherapie Barendrecht sluit aan bij de hulpvraag. Telefonisch kan er een afspraak worden gemaakt voor een eerste gesprek op locatie of bij u thuis. In een eerste gesprek overleggen we wat het doel wordt en maken we de eerste afspraken over de behandeling.

De eerste 2 afspraken bij muziektherapie zijn bedoeld om te kijken of de activiteiten aansluiten bij uw kind en welke mogelijkheden er zijn om in muziektherapie het doel te bereiken. Een observatiesessie duurt 45 minuten.

De behandeling vindt wekelijks of om de week plaats. Aan het begin en eind van de sessie kan er kort overlegd worden zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in muziektherapie. Een afspraak duurt 45 minuten.

Na 8 sessies is er een evaluatie om samen te overleggen hoe het proces verloopt en of voortzetting nog nodig is. De behandeluur is afhankelijk van de problematiek en het doel.

Aanbod

  • Observatie – een observatie verheldert de kijk op de hulpvraag en het probleem. Ook kijken we of muziektherapie aansluit bij uw kind of jullie gezin.
  • Individuele therapie – in individuele therapie wordt methodisch gewerkt aan het vooraf gestelde doel middels muzikale middelen.
  • Muziek als ondersteuning – voor kinderen met ontwikkelingsproblemen kan muziek worden ingezet als ontspanning, plezier en ter ondersteuning van dagelijkse vaardigheden.
  • Ouder-kind therapie – de ouder-kind therapie richt zich op de interactie tussen het kind en de ouder. Het verbeteren van het contact en plezier krijgen samen zijn een belangrijke doelen.
  • Muziektherapie voor gezinnen – door met elkaar bezig te zijn worden patronen doorbroken en doe je samen nieuwe ervaringen op. Het biedt op een speelse manier ruimte om gedrag te oefenen en dingen in een ander licht te zien.
  • Groepsmuziektherapie – in een groepje leren kinderen met en van elkaar. Het is fijn te merken dat je niet de enige bent met een probleem. Een groepje wordt met zorg samengesteld en kan gericht zijn op een bepaald thema als angst of rouwverwerking of op sociale vaardigheden oefenen zoals op je beurt wachten, overleggen, samenwerken, vertellen wat je wilt.
  • Workshops, lezingen – als u een vraag heeft voor een workshop of lezing over muziektherapie, neem dan gerust contact op.